Spoločnosť PGS Automation, s.r.o. sa podiela na viacerých výskumno-vývojových aktivitách v spolupráci s univerzitami a výskumnými inštitúciami. Každý nový projekt vnímame ako výzvu a snažíme sa nájsť inovatívne a ekonomické riešenia použiteľné v praxi. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou sme doteraz riešili viaceré výskumné projekty týkajúce sa hlavne laserového zvárania, ktoré boli publikované na domácich a zahraničných konferenciách zameraných na inovatívne technológie a materiály ako aj na konferencii IIW (International Institute of Welding), ktorý je najvyšším kvalifikačným a certifikačným orgánom v oblasti zvárania.