Nosným programom spoločnosti PGS Automation je vývoj a výroba technológie laserového zvárania a jemu predchádzajúce zostavovanie kompletných kusov s ohľadom na požadovaný stupeň automatizácie. Všetky zariadenia sú vyvíjané na základe podkladov zákazníka, každý náš produkt je teda originál.

Tu sú niektoré príklady:

Plošné laserové pracovisko – modulárna konštrukcia s dvomi nakladacími plošinami voliteľnej dĺžky až 2.5m a nosnosťou 100kg. Vhodné na zváranie dlhších komponentov ako sú plechové boxy pre priemyselné lampy, radiátory, rôzne kovové konštrukcie atď. Univerzálne stoly sú riadené servosystémom, presný 6-osý robot je navádzaný digitálnou CCD kamerou so spätnou korekciou. Komunikáciu s obsluhou zabezpečuje dotykový panel s 3D intuitívnym ovládaním.
Hexagonálne laserové pracovisko - modulárna konštrukcia s možnosťou 1 až 5 otočných staníc pre obsluhu. Zariadenie disponuje automatickým detekovaním modelu pre každú stanicu samostatne, je teda možné naraz vyrábať až 10 typov produktov. Optiku nesie 6-osý robot. Vhodné na zváranie zostáv s menšími rozmermi (400x300x300mm).
Špeciálny osadzovací automat s následným laserovým zváraním – ultra presné osádzanie komponentov generátora elektrónového lúča zabezpečené nanopolohovacím systémom Kohzu.
Rezanie polovodičových waferov s CCD kamerovým navádzaním. Rýchlosť rezu 100mm/s pri dodržaní presnosti v rámci 0,005mm. Rezací nôž je osadený na dvojosej MCA jednotke SMAC s elektronicky nastaviteľnou odchýlkou.
Užívateľsky programovateľné zariadenie s presným dávkovaním pájkovacej pasty. Dvojstanicový 6-motorový systém s dvojosým servopolohovaním zabezpečuje presnú pozíciu šnekových servomotorových dávkovacích hláv s elektronickým riadením.
Jednoúčelové zariadenia s odporovým zváraním.